ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

Με τις εργασίες βαθμονόμησης εξασφαλίζεται η ακρίβεια

όλων των μετρήσεων, η ποιότητα του προϊόντος

αυξάνεται στο επιθυμητό επίπεδο, εξαλείφονται

οι διαφορές που μπορεί να προκύψουν κατά

την διάρκεια της παραγωγής.