ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 - ΙΜΕΑ Ε.Π.Ε.
 
------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
Η εκπαίδευση μπορεί να προσαρμοστεί στις
συγκεκριμένε ανάγκες των εκπαιδευομένων και μπορεί να
διεξαχθεί και στον χώρο των πελατών μας.